Østre Toten kommune

Tverrfaglige møter i barnehagene

Nå blir det lettere for foreldre å komme i kontakt med ulike faggrupper. Fra nyttår har vi startet opp med tverrfaglige møter i barnehagene.

Et barn leker med legoklosser. - Klikk for stort bildeTilbudet er for foresatte til barn i aldersgruppen 0-6 år samt ansatte i barnehagene. Esi Grünhagen, Pixabay

Hensikten med tverrfaglige møter:

 • gi barn og familier støtte og hjelp så tidlig som mulig
 • lett å komme i kontakt med aktuelle tjenester
 • foreslå helhetlige tiltak i samarbeid med foresatte
 • vurdere behov for videre henvisning
 • veiledning til barnehagen

Hvem er med i de tverrfaglige møtene, og hvordan arbeider vi?

De tverrfaglige møtene er sammensatt av representanter fra ulike hjelpetjenester som har et felles ansvar for barns oppvekst:

 • styrer/pedagogisk leder i den aktuelle barnehagen
 • pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 
 • helsestasjonstjenesten
 • barneverntjenesten
 • andre tjenester kan kalles inn ved behov

Det er faste representanter i hver enkelt barnehage. Vi møtes i barnehagen hver sjette uke. I møtene kan man drøfte generelle tema/problemstillinger eller konkrete saker. 

Hvem er tilbudet for?

Dersom du er urolig for ditt barns utvikling, eller det er utfordringer i familielivet, kan du ta kontakt for å få flere hjelpetjenester til å belyse saken. Tilbudet er for foresatte til barn i aldersgruppen 0-6 år samt ansatte i barnehagene. Ta gjerne kontakt med din barnehage dersom du ønsker å få belyst din situasjon.

Her er noen eksempler på hva vi kan gi veiledning på:

 • utfordringer med adferd, temperament, følelser
 • kosthold, søvn, rutiner
 • språkvansker, manglende oppmerksomhet
 • utfordringer til endringer i livet, som skilsmisse, dødsfall og lignende
 • psykiske og fysiske utfordringer hos barnet eller foresatte
 • utfordrende barnehagemiljø, sosiale relasjoner, mobbing