Østre Toten kommune

Tverrfaglige møter 0–6 år

Nå blir det lettere for foreldre og ansatte å komme i kontakt med ulike faggrupper. 

Et barn leker med legoklosser. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Esi Grünhagen, Pixabay

Hensikten med tverrfaglige møter:

 • gi barn og familier støtte og hjelp så tidlig som mulig
 • foreslå helhetlige tiltak i samarbeid med foresatte
 • vurdere behov for videre henvisning
 • veiledning til ansatte
 • økt tilgjengelighet til hjelpetjenestene

Deltakere i det tverrfaglige møtet:

Det tverrfaglige møtet er sammensatt av representanter fra ulike hjelpetjenester som har et felles ansvar for barns oppvekst.

 • helsestasjonstjenesten
 • pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 
 • barneverntjenesten
 • barnefysioterapitjenesten
 • NAV
 • andre tjenester kan kalles inn ved behov

Det avholdes møter en gang i måneden. I møtene kan man drøfte konkrete saker eller generelle tema/problemstillinger. Ta gjerne kontakt med leder for det tverrfaglige møtet dersom du ønsker å få belyst din situasjon. 

Hvem er tilbudet for?

Dersom du er urolig for ditt barns utvikling, eller det er utfordringer i familielivet, kan du ta kontakt for å få flere hjelpetjenester til å belyse saken. Tilbudet er for foresatte til barn i aldersgruppen 0–6 år samt ansatte i aktuelle tjenester. 

Eksempler på hva vi kan gi veiledning på:

 • utfordringer med adferd, temperament, følelser
 • kosthold, søvn, rutiner
 • språkvansker, manglende oppmerksomhet
 • utfordringer til endringer i livet, som skilsmisse, dødsfall og lignende
 • psykiske og fysiske utfordringer hos barnet eller foresatte
 • utfordrende barnehagemiljø, sosiale relasjoner, mobbing

Dersom du ønsker saken din belyst, ta kontakt med leder for tverrfaglig møte:

Lene Slettum
rådgiver barn, oppvekst og opplæring
Telefon: 95 41 72 26