Østre Toten kommune

Spillemidler

Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

  • nybygg og rehabilitering
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv

Elektronisk søknad og regler på www.idrettsanlegg.no.

Søknaden må være registrert elektronisk innen søknadsfristen, for å bli med i årets søknadsrunde.

Gjelder også fornyede søknader.

Kontaktperson: per.einar.starum@ototen.no