Østre Toten kommune

Kampanje skal gi tryggere boforhold i hybler og leiligheter

Østre Toten kommune deltar denne høsten i en nasjonal kampanje for å sikre trygge boforhold for alle våre innbyggere. Vi vil derfor øke fokuset på tilsyn med leiligheter og hybler, for å være sikre på at disse er lovlig tatt i bruk. Regjeringen har bedt om at dette prioriteres.

Økende behov for utleieboliger

I likhet med andre kommuner står Østre Toten overfor en utfordring med knapphet på hybler og andre utleieboliger. Konflikten i Ukraina har forsterket behovet for å huse flere flyktninger, samtidig som studenter og andre også søker etter trygge og kvalitetsrike boliger.

Det er viktig at privatpersoner leier ut når de har ledig husrom, slik at det er mange nok utleieboliger tilgjengelig i kommunen.

Selv om det er økende etterspørsel i utleiemarkedet, er det viktig å opprettholde standarden på utleieboliger og sikre at disse er i samsvar med loven. Alle har rett til å ha tilgang til en trygg og komfortabel bolig. Vi ønsker at utleiere og kommunen jobber sammen for å gi trygge og gode boforhold for de som leier.

Slik følger vi opp

Vi oppfordrer innbyggerne i Østre Toten kommune til å informere oss om hybler eller boenheter som kanskje ikke oppfyller kravene til forsvarlige boforhold. Hvis du selv leier, og er i tvil om om leiligheten eller hybelen er godkjent, vil vi også gjerne at du kontakter oss.

Når kommunen mottar informasjon om slike saker, vil vårt første skritt være å sjekke om hybelen eller boenheten er godkjent, og om det formelle er i orden. Hvis det er nødvendig med videre undersøkelser, tar vi kontakt med eier av bygget for å innhente mer informasjon og eventuelt avtale en befaring. Vi foretar ikke uanmeldte besøk, men avtaler dette med eier i god tid i forkant.

Østre Toten kommune har allerede sendt brev til flere av våre innbyggere om dette, og har planlagt befaringer på deres eiendommer. Representanter fra byggesak og brannvesenet vil delta på disse befaringene.

Mer informasjon

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med byggesak i Østre Toten kommune på e-post postmottak@ototen.no eller telefon eller telefon  611 41 500  (telefontid tirsdag og torsdag kl 9 til 15).