Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1.trinn) og 4 km (2. til 10.trinn)

Kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Her finner du mer informasjon om skoleskyss og søknadsskjemaer - Innlandstrafikk