Østre Toten kommune

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1.trinn) og 4 km (2. til 10.trinn)

Kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Her finner du mer informasjon om skoleskyss og søknadsskjemaer - Innlandstrafikk

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 907 23 499
Mobil 907 23 499