Østre Toten kommune

Østre Toten læringssenter

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne - i tillegg til etablering- og bosettingsansvar for flyktninger.

Hva tilbyr vi?

Den kommunale voksenopplæringen er hjemlet i Opplæringslovens § 4A-1 "Rett til grunnskoleopplæring for vaksne" og § 4A-2 "Rett til spesialundervisning på grunnskolens område".

i § 4A-1:
Voksne som trenger grunnskoleopplæring, også innvandrere, har rett til slik opplæring.
Retten gjelder de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

i § 4A-2:
Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Ann Kristin Enger
Leder
E-post
Telefon 90 25 47 62
Mobil 90 25 47 62
Ingebjørg Habbestad
Avd.L./uv.Insp/fagl
E-post
Telefon 41 20 95 50
Mobil 41 20 95 50

Åpningstider

08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 906 18 874 / 61 14 17 32

E-post: laeringsenter@ototen.no.