Østre Toten kommune

Forskrifter etter ny opplæringslov til høring

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov.

Høringsinnspill sendes til skolesjefen på e-post under overskriften “Høringer”: gunn.helen.skogen.rebne@ototen.no

Frist for å sende høringsinnspill er onsdag 7. august.

På Utdanningsdirektoratet kan du lese om de viktigste endringene i ny opplæringslov, som forskriftene skal ivareta.