Østre Toten kommune

Digitale tjenester og kommunikasjonskanaler

Feide

Elever og ansatte logger inn med sin Feide-bruker (Om Feide | Feide).

Foresatte logger inn med ID-porten, f.eks. BankID eller BankID på mobil.

Skolon

Skolon (http://www.skolon.no) er startsiden på PCer for elever og ansatte. Det er skolens portal til digitale læringsverktøy. Her finner elever og ansatte alle sine digitale ressurser og tjenester ved å logge inn med sin FEIDE-bruker.

Transponder

Skolene i Østre Toten bruker kommunikasjonssystemet Transponder.

Foresatte vil motta SMS fra skolen med beskjeder og påminnelser.

Om dere vil sende SMS til kontaktlæreren kan dere sende SMS til tlf. 59 44 01 10 for elever i barneskolen eller SMS til tlf. 59 44 00 11 for elever i ungdomsskolen.

Start meldingen med navnet på barnet det gjelder.

Det er også mulig å laste ned Transponders app, Transponder SMS, fra Appstore og

GooglePlay for mer funksjonalitet. Dette er helt valgfritt.

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole er kommunens skoleadministrative system.

Her (https://skole.visma.com/ostre-toten) kan foresatte logge seg inn for å:

 • Se karakterer
 • Se fravær og anmerkninger
 • Se informasjon om SFO, fakturering og tilstedeværelse
 • Se informasjon om alle foresatte knyttet til mine barn
 • Se informasjon om grupper og lærere 
 • Finne lenker til viktig informasjon som skolen ønsker å dele med hjemmet
 • Finne igjen brev som er sendt til din digipost eller papirutskrift
 • Søke permisjon for ditt/dine barn
 • Søke SFO-plass eller endre i eksisterende SFO-tilbud
 • Lese og oppdatere egen kontaktinformasjon
 • Registrere samtykker for ditt/dine barn

Skooler

Skooler er Østre Toten kommune sin læringsplattform (LMS) og er integrert med Office 365.

I Skooler får elever utdelt oppgaver, får tilbakemeldinger, framovermeldinger og vurderinger.

Skooler omfatter også teknologiske løsninger for foresatte og gir oversikt og mulighet for oppfølging av eleven.

Skooler har en foresattapp som kan lastes ned fra Appstore og GooglePlay, men kan også nås foresatte på denne linken (https://login.skooler.com/parents) ved å søke på navnet på sin skole.