Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Priser/gebyrer - salg av eiendomsinformasjon (bygningstegninger)

Salg av eiendomsinformasjon (bygningstegninger)
Grunnlag Gebyr
Godkjente bygningstegninger fra eiendomsarkivet (tegninger som viser bygningen slik den ble godkjent) 1 076,-