Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - salg av eiendomsinformasjon (bygningstegninger)

Salg av eiendomsinformasjon (bygningstegninger)
Grunnlag Gebyr
Godkjente bygningstegninger fra eiendomsarkivet (tegninger som viser bygningen slik den ble godkjent) 1 076,-