Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - Østre Toten læringssenter

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Pris
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid dagtid 38,-
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid kveldstid 75,-