Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - Østre Toten læringssenter

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Pris
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid dagtid 36,-
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid kveldstid 73,-