Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - landbruk

Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruks- og matdepartementet

Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruks- og matdepartementet
Grunnlag Gebyr
Søknad om deling av eiendom (Lov om jord §12) - ikke mva 2 000,-
Søknad om konsesjon - 3 promille av kjøpe- eller leiesum - ikke mva Minimum 1 500,- og maksimum 5 000,-

Fellingsavgifter – etter Miljødirektoratets maksimale satser

Fellingsavgifter – etter Miljødirektoratets maksimale satser
Grunnlag Gebyr
Elg - voksen, pr. dyr - ikke mva 620,-
Elg - kalv, pr. dyr - ikke mva 370,-
Hjort - voksen, pr. dyr - ikke mva 480,-
Hjort - kalv, pr. dyr - ikke mva 290,-