Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - Kapp melkefabrikk

Kontaktinformasjon:

 

E-post: post@melkefabrikken.no

Telefon: 61 16 46 10

 

Merk:

Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Skjemaet blir sendt til Kulturskolen Mjølkefabrikken.

Utleie øvelseslokaler
Lokaler/utstyr Pris
Sal A per semester 2454,-
Sal B per semester 2454,-
Lagerrom sal A per semester 420,-
Sal A og B per gang 537,-
Scenemoduler per dag 117,-
Scenemoduler foreningspris per dag 58,-
Rockeverksted Etter avtale

 

Kokeriet
Lokaler/utstyr Pris
Per dag selskap/fest 11 362,-
Kokeriet inkl. foajé per dag 7142,-
Kokeriet inkl. foajé per dag - foreninger 4329,-

 

Foajéen per arrangement
Arrangement Pris
Kulturarrangementer per gang 2047,-
Selskap per gang 4898,-

 

Auditoriet per gang
Målgruppe Pris
Per gang 1668,-
Foreninger per gang 486,-

 

Kjøkken
Bruk Pris
Kjøkken kun kaffekok per gang 228,-
Kjøkken inkl. dekketøy - kun anretning per gang 1141,-
Full bruk av kjøkken 4565,-