Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - Kapp melkefabrikk

Kontaktinformasjon:

E-post: post@melkefabrikken.no

Telefon: 61 16 46 10

Utleie øvelseslokaler (lokaler/utstyr)

Utleie øvelseslokaler (lokaler/utstyr)
Grunnlag Gebyr
Sal A pr. semester 2545,-
Sal B pr. semester 2545,-
Lagerrom sal A pr. semester 436,-
Sal A og B pr. gang 557,-
Scenemoduler pr. dag 121,-
Scenemoduler foreningspris pr. dag 60,-
Rockeverksted Etter avtale

Kokeriet (lokaler/utstyr)

Kokeriet (lokaler/utstyr)
Grunnlag Gebyr
Pr. dag selskap/fest 11782,-
Kokeriet inkl. foajé pr. dag 7406,-
Kokeriet inkl. foajé pr. dag - foreninger 4489,-

Foajéen per arrangement (arrangement)

Foajéen per arrangement (arrangement)
Grunnlag Gebyr
Kulturarrangementer pr. gang 2123,-
Selskap pr. gang 5079,-

Auditoriet per gang (målgruppe)

Auditoriet per gang (målgruppe)
Grunnlag Gebyr
Pr. gang 1730,-
Foreninger pr. gang 504,-

Kjøkken (bruk)

Kjøkken (bruk)
Grunnlag Gebyr
Kjøkken kun kaffekok pr. gang 236,-
Kjøkken inkl. dekketøy - kun anretning pr. gang 1183,-
Full bruk av kjøkken 4734,-