Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - Kapp melkefabrikk

Kontaktinformasjon:

E-post: post@melkefabrikken.no

Telefon: 61 16 46 10

Utleie øvelseslokaler (lokaler/utstyr)

Utleie øvelseslokaler (lokaler/utstyr)
Grunnlag Gebyr
Sal A pr. semester 2659,-
Sal B pr. semester 2659,-
Lagerrom sal A pr. semester 455,-
Sal A og B pr. gang 582,-
Scenemoduler pr. dag 127,-
Scenemoduler foreningspris pr. dag 63,-
Rockeverksted Etter avtale

Kokeriet (lokaler/utstyr)

Kokeriet (lokaler/utstyr)
Grunnlag Gebyr
Pr. dag selskap/fest 12313,-
Kokeriet inkl. foajé pr. dag 7740,-
Kokeriet inkl. foajé pr. dag - foreninger 4691,-

Foajéen per arrangement (arrangement)

Foajéen per arrangement (arrangement)
Grunnlag Gebyr
Kulturarrangementer pr. gang 2218,-
Selskap pr. gang 5308,-

Auditoriet per gang (målgruppe)

Auditoriet per gang (målgruppe)
Grunnlag Gebyr
Pr. gang 1808,-
Foreninger pr. gang 527,-

Kjøkken (bruk)

Kjøkken (bruk)
Grunnlag Gebyr
Kjøkken kun kaffekok pr. gang 247,-
Kjøkken inkl. dekketøy - kun anretning pr. gang 1236,-
Full bruk av kjøkken 4947,-