Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 6331,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 10 585,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 22,-
Årsgebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg - selvkost - uten merverdiavgift 663,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann - inkludert merverdiavgift 8305-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse - inkludert merverdiavgift 8305,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr - inkludert merverdiavgift 276,-