Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4765,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 9530,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 19,96
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 501,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 7477,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 7477,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 249,-