Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4884,-

Søknad om utslippstillatelse – utslipp fra 50 pe - grunnbeløp

9768,-

Søknad om utslippstillatelse – utslipp fra 50 pe – tillegg til grunnbeløpet – pr. pe

20,46
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg - selvkost  - uten merverdiavgift 501,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann - inkludert merverdiavgift 7664,-

Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse - inkludert merverdiavgift

7664,-

Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr - inkludert merverdiavgift

255,-