Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven

Gebyr med hjemmel i forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 5065,-
Utslipp fra 50 pe – grunnbeløp 10129,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet – pr. pe 21,-
Årsgebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg – selvkost - uten merverdiavgift 501,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann - inkludert merverdiavgift 7948,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse - inkludert merverdiavgift 7948,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr - inkludert merverdiavgift 264,-