Østre Toten kommune

Bevilling – salg-/skjenking og tilsyn med tobakksalg

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter   0,22
Gruppe 2 0,62
Bevillingsgebyr for salg 1760,-

 

Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) per vareliter   0,51
Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) per vareliter   1,34
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol, per vareliter 4,42
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum per år 5500,-
Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, per benyttelse 400,-

 

Avleggelse av prøve
Grunnlag Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr 410,-

 

Relatert link: 

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

 

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakksforskriften)
Grunnlag Gebyr
Tilsynsavgift for salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 2000,-
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 1200,-