Østre Toten kommune

Bevilling – salg-/skjenking og tilsyn med tobakksalg

Salg av alkoholholdig drikk

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol pr. vareliter) 0,24,-
Gruppe 2 0,69,-
Bevillingsgebyr for salg minimum 1960,-

Skjenking av alkoholholdig drikk

Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,57,-
Gruppe 2 (4,8-21 volum%) pr. vareliter 0 0 1,49,-
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol) pr. vareliter 4,92,-
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum pr. år 6100,-
Enkelt anledning og ambulerende pr. utnyttelse 440,-

Avleggelse av kunnskapsprøve

Avleggelse av kunnskapsprøve
Grunnlag Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr

Relatert link: 

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakkforskriften)

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakkforskriften)
Grunnlag Gebyr
Tilsynsavgift for salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 5420,-
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 1450,-