Østre Toten kommune

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

I Innbyggertorget på rådhuset på Lena. Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena.

Bestille

Time avtales på forhånd. Fyll ut vårt kontaktskjema og legg med informasjon om når du ønsker å avlegge prøven. Eller ring oss på telefon 611 41 500 for å bestille time.

Gjennomføring av prøven

  • Oppmøte på Innbyggertorget på rådhuset til avtalt tidspunkt. Møt gjerne 15 minutter før prøven skal begynne.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde)
  • Prøven koster 400 kroner pr. gang. Du må betale med bankkort. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Tillatte hjelpemidler på prøven er lovsamlinger. Disse får du utlevert før prøven. Ordbok er ikke tillatt hjelpemiddel.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).

Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post til innbyggertorget@ototen.no

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.

Innbyggertorget
E-post
Telefon 61 14 15 00