Østre Toten kommune

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

I Innbyggertorget på rådhuset på Lena. Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena.

Gjennomføring av prøven

Avtales på forhånd. Fyll ut vårt kontaktskjema om når du ønsker å avlegge prøven - ønsket dato, klokkeslett, telefonnummer og e-postadresse.

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Det koster 400 kroner. Du kan betale med bankkort.

Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).

Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd - benytt vårt kontaktskjema.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den e-postadressen du brukte ved påmelding.

Mari Anne Frydenberg
Fagansvarlig politisk sekretariat
E-post
Telefon 414 76 528
Mobil 414 76 528