Østre Toten kommune

Starte egen bedrift?

Vi gir veiledning for næringslivet og etablerere i kommunen, og kan tilby:

  • informasjon om valg av selskapsform 
  • oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som næringsdrivende 
  • oversikt over økonomiske støtteordninger 
  • forretningsplanveiledning
Dag Arnesen
Rådgiver
E-post
Telefon 97 14 61 16
Mobil 97 14 61 16