Østre Toten kommune

BU-midler

BU-midlene er etablert for blant annet å støtte næringsutvikling på, eller i tilknytning til, gardsbruk. Godt planlagte og gjennomarbeidete planer har lett for å få støtte. I planlegginga kan vi hjelpe til med våre kunnskaper og kontakter.

Dag Arnesen
Rådgiver
E-post
Telefon 97 14 61 16
Mobil 97 14 61 16