Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Skogen skal selvfølgelig brukes i næringsøyemed, men for at naturen i størst mulig grad skal være fri for motorstøy, har vi et regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøy i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. 

Relaterte linker:

Motorbåt

På Mjøsa er det tillatt å bruke motorbåt.

Det er kun på Hersjøen det er tillatt å bruke elektrisk båtmotor (se egen forskrift, på Lovdata). På de andre innsjøene i Østre Toten kommune er det ikke tillatt å bruke båtmotor.

Vannskuter

Det er tillat å bruke vannskuter på Mjøsa i Østre Toten kommune. På øvrige vann i kommunen er det ikke tillat.

Søknad om dispensasjon 

Østre Toten kommune kan etter søknad gi dispensasjon til kjøring i utmark. Søknadene behandles administrativt for snøføre av skogbrukssjefen, og for barmarkkjøring av hovedutvalget for kultur-, bygde- og næringsutvikling.

Utfordringen med barmarkkjøring i Østre Toten kommune er stor. Kjøring med motorisert kjøretøy på stier, traktorveger og kjørespor etter skogsmaskiner er ulovlig virksomhet som er til sjenanse for mange. Reglene for kjøring på barmark er strenge. Uten søknad er det tillatt å bruke motorkjøretøy i næringsøyemed (skogsdrift), politi og i redningstjeneste.

Ved alle søknader må det innhentes tillatelse fra grunneier og eventuelt verneforvalter.

Motorferdselloven

Snøføre:

Motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkkjøring. Mest mulig av nødvendig transport i utmark bør legges til snøføre med snøskuter. Uten søknad er det tillatt bl.a. å frakte ut ved på egen eiendom, frakt av materiell og mannskap i tråd med byggetillatelse, oppkjøring av skiløyper når det gjøres av løypeforeninger. Der det er gitt tillatelse til løyvekjøring, skal disse benyttes.

Barmark:

Det er blant annet satt frist for levering av søknad til barmarkkjøring kommende sesong. Før søknad leveres ta kontakt med byggesaksavdeling for om tiltaket du ønsker gjennomført er søknadspliktig. En eventuell tillatelse fra byggesaksavdeling må være på plass før eventuell tillatelse til motorferdsel kan gis. Søknad om motorferdsel må være levert kommunen senest 1. april gjeldene år, for kommende barmarksesong. Benytt dette søknadsskjemaet.
Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31