Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Oppføring av kårbolig

Vanlig byggesakssøknad benyttes for å søke om oppføring av kårbolig.

Oppføring av en kårbolig (bolig nr.2) på en landbrukseiendom er i tråd med LNF-formålet dersom det er et driftsmessig behov for en ekstra bolig. I vurderingen av om det er et driftsmessig behov vil blant annet eiendommens størrelse og driftens omfang ha stor vekt. Et annet moment er om det er nødvendig for å sikre kontinuitet i driften i forbindelse med generasjonsskifte.

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)