Østre Toten kommune

Oppføring av driftsbygninger

For å bygge ny driftsbygning eller tilbygg til eksisterende bygg må en få godkjent byggesøknad av kommunen.

Det er i hovedsak to typer byggesøknader en kan bruke i denne sammenheng, alt avhengig av størrelsen på utbyggingen. Enten søker man om bygging uten ansvarsrett eller med ansvarsrett.

Uten ansvarsrett

Ved oppføring av nybygg under 1000 m² (bruksareal) kan en bruke søknadstypen: Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Gårdbrukeren kan da selv være ansvarlig for tiltaket. Denne søknadstypen kan også brukes for tilbygg til eksisterende driftsbygning der arealet av eksisterende bygning og nybygg til sammen ikke overstiger 1000 m² (bruksareal).

Med ansvarsrett

Ved bygging utover arealgrensa på 1000 m² (bruksareal) er det krav om bruk av ansvarlige foretak når en søker om bygging av driftsbygning.

Anita Tenold
Saksbehandler
E-post
Telefon 94 81 92 35
Mobil 94 81 92 35