Østre Toten kommune

Næringsutvikling i landbruket

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge en rekke virkemidler. Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og bioenergi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene. Kommunen landbrukskontor er førstelinje for Innovasjon Norge.

Søknadsfristen til tradisjonelt landbruk har falt bort, og det er nå løpende søking og behandling av alle typer søknader hos Innovasjon Norge. For mer informasjon om ulike typer søknader og tilbud på landbrukssiden se Innovasjon Norge - Landbruk: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/. Nederst på disse sidene finner man i tillegg link til å opprette eller fortsette påbegynt søknad. Ferdig utfylt søknad sendes automatisk inn via kommunen, som kontrollerer at søknaden er fullstendig slik at søker unngår avslag på grunn av mangelfull søknad.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27