Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jordleie

Jordloven fastslår at jordbruksareal skal drives. Driveplikten kan oppfylles ved at arealet leies bort.
Kopi av leieavtaler skal sendes til kommunen.

Skjema for jordleieavtale

Det er en forutsetning at leieavtalen er på minst 10 år uten anledning for eieren til å si den opp.

Inngå ikke leieavtale på mer enn 10 år. I henhold til jordlovens §12 må det søkes om fradeling når en bruksrett leies bort for mer enn 10 år. Leietaker av en slik bruksrett må i tillegg søke om konsesjon. Det vil derfor i mange tilfeller være hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år. Da oppfyller utleier driveplikten uten og måtte søke om fradeling, og leietaker unngår og måtte søke om konsesjon.

Dersom det inngås avtale på kortere tid enn 10 år, må det søkes om lemping på jordlovens krav om 10 års leietid.
Ved fritaksavgjørelse skal kommunen legge vekt på følgende momenter:

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • størrelsen på arealet
  • avkastningsevnen på arealet
  • om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord
  • søkerens livssituasjon

Søknadsskjema for lemping

Skjemaet sendes til kommunen sammen med kopi av jordleieavtalen.

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)