Østre Toten kommune

Bruksendring av driftsbygninger

Kommunen har utarbeidet en veileder for bruksendring av driftsbygninger i LNF-områder i kommuneplanens arealdel.

I Østre Toten kommune er det mange eldre driftsbygninger som er lite egnet til moderne landbruksproduksjon, og nyere driftsbygninger som av ulike årsaker ikke er i bruk til landbruksformål. Det er et ønske i landbruksnæringen om å kunne leie ut de tomme driftsbygningene til andre formål enn landbruksrelatert virksomhet.

Med bakgrunn i dette har byggesak i kommunen utarbeidet en veileder med retningslinjer for bruksendring av driftsbygninger til annet enn landbruksformål.

Veilederens formål er å åpne for bruksendring av driftsbygninger tilknyttet landbrukseiendommer til annen bruk enn næringsmessig landbruk.

Veileder: Bruksendring av driftsbygninger i LNF-områder i kommuneplanens arealdel (PDF, 932 kB)

Anita Tenold
Saksbehandler
E-post
Telefon 94 81 92 35
Mobil 94 81 92 35