Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som bedre avling, motvirker sur jord og reduserer kjøreskader. Det er stort behov for grøfting i vårt området og hydrotekniske tiltak vil med klimaendringene bli viktigere.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord er 2.000 kr pr dekar ved systematisk grøfting og 30 kr pr meter ved tilfeldig grøfting. Satsene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli.

Vilkår for tilskudd:

  • det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord.
  • søknaden må være godkjent før grøftingen starter
  • det gis tilskudd til foretak som skal grøft egen eller leid jord det er tre års arbeidsfrist

Slik søker du?

For å søke elektronisk, gå til Søknad om tilskudd til drenering, og legg ved kart med grøfteskisse. Grøfteskisse skal innehold inntegnede grøfter, vannretning, dimensjoner, kummer og rørutløp, grøfteavstand, filtermateriale, grøftedybde, grøftemetode, størrelse på feltet og beliggenhet.

(Blir det krysset av for JA i miljøvurderingsskjemaet kulturminner så gjelder følgende: I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.)

Du kan lese mer om tilskuddsordningen på landbruksdirektoratets sider.