Østre Toten kommune

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk. Det er ikke adgang til å levere papirsøknad. Søknaden finner du her.

Frist for innsendelse av søknad

Fristen for innsending av søknad er 15. mars og 15. oktober. Det er likevel nå anledning å levere søknaden etter fristen, fram til den 29.mars eller 29. oktober, men da vil foretaket få et trekk på 1000 kroner per dag fristen blir oversteget.

Etter den 29. mars eller 29. oktober vil det ikke lengre være mulig å levere eller endre på allerede innlevert søknad. Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering

Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter fristen 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Det er viktig at du ikke sletter foretaket ditt i Enhetsregisteret før tilskuddet har blitt utbetalt. Dersom foretaket som leverte søknaden om produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd er slettet før utbetaling, blir ikke tilskuddet utbetalt.

Er du ny søker?

Ny søkere bør ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen. Før du kan levere søknad om produksjonstilskudd må:

  • foretaket være registrert i Enhetsregisteret – både med foretak og virksomhet
  • foretaket være registret i Landbruksregisteret

Les mer om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på Landbruksdirektoratets sider. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med fagleder landbruk Marte Marie Taralrud så tidlig som mulig.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27