Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning (jfr. forskrift om nydyrking). Formålet med forskriften er å sikre at nydyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene.

Fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år, regnes som nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Kommunen skal i sin behandling av søknaden vurdere blant annet om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget til den som søker, om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode driftsmessige løsninger og om tiltaket er i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven og kravene til vegetasjonssoner mot vassdrag.

Kommunen skal befare arealet på barmark.

Slik søker du

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

For mer informasjon