Østre Toten kommune

Bærekraft

I dag er det stort fokus på bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Bærekraftmålene er et viktig grunnlag og rammeverk for utformingen av Østre Toten-samfunnet. De ulike prosjektene langs Lena-vassdraget retter seg spesielt inn mot bærekraftmål 3, 6, 13, 14, 15 og 17.


FNs bærekrafts mål