Østre Toten kommune

Anlegg langs elva

Lena idrettsplass
Lena Idrettsforening ble stiftet i 1907, etter at forløperen Lena fotballklubb hadde eksistert ett års tid. Dette var forholdsvis tidlig i organisasjonssammenheng, og Lena idrettsforeninger er også en av de eldste idrettsforeningene på Østre Toten. Fellesskap gjennom idrettsforeninger både har hatt, og har, en stor betydning for sosialt nettverk, stedsidentitet og tilhørighet.

Lena idrettsforening fikk disponere Ådalssletta (der stadion i dag ligger) fra 1912/13 og kjøpte sin egen grunn. Fotball og ski var store grener helt fra starten. Hallingstadbakken var Lena Ifs hoppbakke i 40 år.
Klubben drev også med friidrett.
Den første sportshytta ble bygd i 1934. Denne hadde dansegulv for å kunne arrangere fester. Sportshytta ble etter hvert for liten og umoderne i forhold økende medlemsmasse. Arbeide med ny klubbhytte ble startet i 1966 og ferdigstilt i 1972.

I dag er Lena Idrettsforening er en barneidrettsklubb med ca. 220 medlemmer i barn fra 5 til 13 år. Klubben tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, allidrett og integrering, samt at klubben tilbyr mosjon og idrettsmerkeutprøving for alle aldersgrupper. Klubben vektlegger allsidighet og ønsker at barna skal kunne drive med flere aktiviteter og kunne kombinere sesongidretter.

Anlegget består av 2 store gressbaner, kunstgressbane, ball-binge, klubbhytte og kiosk.

 

Toten travbane
Etablert i 1971, driftes av Toten travselskap.