Østre Toten kommune

Badeplasser

Føler du for en liten dukkert?? Her finner du noen av Østre Toten sine gode badeplasser!

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer jevnlige badevannsprøver på vegne av kommunen. Her finner du resultatene fra disse prøvene for Østre Toten og øvrige kommuner i regionen.

Panengbrygga - Totenvika

På Panengen er det blant annet kiosk, stupetårn, grillmuligheter, sitteplasser m.m. til stor glede for mange. Panengen er en fin badeplass som blir mye brukt om sommeren, både av store og små.

Evjua - Totenvika

 Evjua er en fin badeplass og småbåthavn og strandrestauranten Viken II.

Tallodden - Kapp 

Tallodden friområde er tilrettelagt for bading og rekreasjon.

Hekshus camping - Kapp

Her er det bademuligheter knyttet til campingplassen på Hekshus. 

Hersjøen - Totenåsen 

Hersjøen er et av mange vann som ligger på Totenåsen. Mye brukt til bading og fiske.