Østre Toten kommune

Snarveier

Tilskudd til 17. mai-feiring

Det kan søkes om tilskudd til 17. mai-feiring på de forskjellige barneskolene i Østre Toten kommune.

I kultur-, bygde- og næringsutvalgets møte 21.09.16 ble nye retningslinjer for tilskudd til 17. mai-feiring i kommunen vedtatt. 

 Retningslinjer for tildeling (PDF, 224 kB).

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88