Østre Toten kommune

Kulturmidler

Søknadsordningen og tildelingene vil ellers foregå i samarbeid med idrettsråd og musikkråd.

Det kan søkes kommunalt tilskudd til:

  • Allment kulturarbeid
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Musikk
  • Idrett

Slik søker du 

Det søkes på elektronisk skjema (søknadsfristen er gått ut).

Søknadsfrist:  1. april 2024

Retningslinjer 

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88