Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Kulturmidler

Frist i 2021 er utsatt til 15. september grunnet dataangrepet. Søknadsskjemaet er nå tilgjengeliggjort. Søknadsordningen og tildelingene vil ellers foregå etter normal saksgang i samarbeid med idrettsråd og musikkråd.

Det kan søkes kommunalt tilskudd til:

  • Allment kulturarbeid
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Musikk
  • Idrett

Slik søker du 

Det søkes på elektronisk skjema. (Dette skjemaet blir tilgjengelig i august)

Søknadsfrist:  15. september i 2021

Retningslinjer 

Aud Hoel Fodstad
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 907 90 842
Mobil 907 90 842