Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Bli støttekontakt

Som støttekontakt  vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Trenger du støttekontakt  finner du informasjon om hvordan du søker her.

 

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
  • Politiattest kreves for alle nye støttekontakter fra og med 01.01.2017
Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og bruker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.
 

Slik søker du

Det søkes på eget søknadskjema - Søknad om oppdrag som støttekontakt 

Søknaden sendes :
Østre Toten kommune v/Kulturkontoret
Postboks 24, 2851 Lena

 

For støttekontakter

 

 

 

 

Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 61 14 16 42
Mobil 936 95 351