Østre Toten kommune

Bli støttekontakt

Som støttekontakt  vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Trenger du støttekontakt  finner du informasjon om hvordan du søker her.

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
  • Politiattest kreves for alle nye støttekontakter fra og med 01.01.2017
Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og bruker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.

Slik søker du

Det søkes på eget søknadskjema - Søknad om oppdrag som støttekontakt

For støttekontakter

 

 

 

 

Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 61 14 16 42
Mobil 936 95 351