Østre Toten kommune

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Funksjonshemmede som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis, eller til redusert pris.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som har akseptert ordningen. Det må foreligge et åpenbart behov for bistand til å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og/eller benytte offentlig transportmidler.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn fremfor det øvrige publikum og man kan ikke kreve å komme inn om det er fullt.  

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren utover at ledsager får overvære konserter, forestillinger der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.  

Fordi kortet ikke er akseptert på alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket.

Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det skal opplyses om at man har med ledsager.

Relatert dokument:

Slik søker du

Søk om ledsagerbevis
 

Dokumentasjon til søknad 

  • Uttalelse fra primærlege/spesialist eller helse og sosialfaglig personell
  • Passfoto

Relatert nettside

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no

Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 93 69 53 51