Østre Toten kommune

Totenkoret

Totenkoret er et tilrettelagt kor for funksjonshemmede voksne med hovedvekt på sang.

Koret øver på Kapp Melkefabrikk hver torsdag klokka 17:30-18:30.

Korøvelsen avsluttes med sosialt samvær fram til klokka 19:00.

Medlemmene skrives inn på Kulturskolen Mjølkefabrikken, og deltar på ulike konserter og arrangementer.

Besøk gjerne hjemmesiden til Kulturskolen.

Tone Berit Hassel Hornnes
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 93 69 53 51

Kontakt

For mer informasjon om Totenkoret, kontakt rektor Solveig Rønningen på telefon 95 05 63 78.