Østre Toten kommune

Kunstnerisk utsmykning i kommunale bygg på Østre Toten

Retningslinjer for Østre Toten kommune sier at det i alle kommunale nye byggeprosjekter skal settes av 1% av byggesummen til kunstnerisk utsmykning. 

Østre Toten har i sine utbyggingsprosjekter brukt midler på utsmykning. Dette synes godt bl.a. på en rekke skoler, sykehjem og på rådhuset. Utsmykningen har stor estetisk og funksjonell verdi, og er til berikelse for omgivelsene.

Målet med kunsten i utbyggingsprosjekter er formulert slik: 

  • Kunsten skal gi meningsfulle opplevelser for alle brukere av bygget.
  • Kunsten skal ha høy kvalitet på håndverksmessig utførelse og estetiske kvaliteter.
  • Kunsten skal bidra til å skape tilhørighet, identitet og ikke stenge noen ute.
  • Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år.
  • Kunsten skal virke i forståelse med byggets arkitektur.
Jo-Terje Sagrusten Høyesveen
Leder
E-post
Telefon 41 57 09 85
Mobil 41 57 09 85