Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kunstnerisk utsmykning i kommunale bygg på Østre Toten

Retningslinjer for Østre Toten kommune sier at det i alle kommunale nye byggeprosjekter skal settes av 1% av byggesummen til kunstnerisk utsmykning. I perioden 2018-2020 jobbes det med utsmykning på Labo.

Østre Toten har i sine utbyggingsprosjekter brukt midler på utsmykning. Dette synes godt bl.a. på en rekke skoler i kommunen. Utsmykningen har stor estetisk og funksjonell verdi, og er til berikelse for omgivelsene.

Det nye helsehuset på Labo vil når det står ferdig ha kunstnerisk utsmykning både inne og i utemiljøet. Målet med kunsten er formulert slik: 

  • Kunsten skal gi meningsfulle opplevelser for alle brukere av bygget.
  • Kunsten skal ha høy kvalitet på håndverksmessig utførelse og estetiske kvaliteter.
  • Kunsten skal bidra til å skape tilhørighet, identitet og ikke stenge noen ute.
  • Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år.
  • Kunsten skal virke i forståelse med byggets arkitektur.

Det er mange brukere av huset, både beboere, de som jobber der, pårørende, besøkende og frivillige. Vi har fått mange flotte lokale og nasjonale kunstnere med på laget, og gleder oss til resultatet står klart i 2020.