Østre Toten kommune

Kulturinnovasjon

I Kulturstrategi for Østre Toten 2018-2021 (PDF, 3 MB) er kulturinnovasjon ett av handlingsområdene.

Østre Toten kommune skal være sparringspartner og utvikler av kulturfeltet og katalysator for samarbeid på tvers av ulike fagfelt og bransjer. Kulturinnovasjon må knyttes opp til vår tids megatrender som kunnskapsutvikling, globalisering, migrasjon, teknologi, digitalisering, bærekraft, og lokalt entreprenørskap. Kunst og kultur gir grobunn for nyskaping, og  vil bidra til at andre samfunnsområder også utenfor kultur og kulturnæringsfeltet kan få nye konstruktive løsninger på sine utfordringer. 

Kulturnæringer knytter til seg talenter og skaper positive ringvirkninger. En kulturnæring i vekst er med på å gjøre Østre Toten til et attraktivt sted å arbeide, besøke og bo. En konkurransedyktig kulturnæring bidrar også til utvikling av regionens attraktivitet som etablerings- og investeringsområde. Kulturnæringsbedrifter er viktige identitetsbærere i lokalsamfunnet, de går ofte foran i utviklingen av områder i og trekker til seg annen næringsetablering. I dette perspektivet kan det være riktig å se på videreutvikling av Kapp Melkefabrikk.

Synes du dette er spennende, eller ønsker å bidra så ta kontakt med oss!

Jo-Terje Sagrusten Høyesveen
Leder
E-post
Telefon 41 57 09 85
Mobil 41 57 09 85