Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Kulturminneplan

Kulturminneplanen for Østre Toten kommune ble vedtatt 24.02.21. Dette er en temaplan som skal avklare kommunenes mål og prioriteringer i arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøet.
Planens handlingsdel skal rulleres årlig i forbindelse med rullering av kommuneplan.

Målet for planen er å gi ansatte i kommunen, politikere, grunneiere og andre interesserte økt kompetanse i forhold til kulturminner og bevaring.

Det er ønskelig at dokumentet skal fungere som et aktuelt arbeidsverktøy og kunnskapsgrunnlag i forhold til kommunal saksbehandling og planarbeid. Dette gjelder både forvaltning, verdiskaping, identitet/tilhørighet og formidling. Planen skal gi en oversikt som gjør planlegging, prioriteringer og beslutninger enklere.

Planen består av 3 deler:
Kunnskapsdokument
Vedlegg
Handlingsplan

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88