Østre Toten kommune

Benk til benk på Skreiabanen

Fra benk til benk er et folkehelseprosjekt med mål om å få folk ut på tur, uavhengig av alder og fysisk form.

Sommeren 2021 ble det satt ut 48 aktivitetsbenker langs Skreiabanen.
I løpet av våren 2023 vil det bli satt ut ytterligere 25 benker. 

Fra benk til benk er basert på et tett samarbeid mellom ulike kommunale enheter.
Prosjektet er finansiert ved hjelp av folkehelsemidler fra Innlandet fylkeskommune, statlige spillemidler og kommunale midler.

Prosjektgruppa ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til realisering av prosjektet, og til alle som har gitt tillatelse til bruk av sine åndsverk på benkeplatene.

Se alt du kan finne langs den gamle jernbanelinja her: https://www.ototen.no/fra-benk-til-benk-langs-skreiabanen/ 

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88