Østre Toten kommune

Benk til benk på Skreiabanen

Fra benk til benk er et folkehelseprosjekt med mål om å få folk ut på tur, uavhengig av alder og fysisk form.

I løpet av sommeren 2021 settes det ut 36 benker med 100 meters mellomrom på strekningen Kraby stasjon til Schjøll i Vestbygda, og 10 benker med 200 meters mellomrom på strekningen Kolbu stasjon til Borglund. I tillegg plasseres det en benk på Bilitt og en på Skreia stasjon.

Fra benk til benk er basert på et tett samarbeid mellom ulike kommunale enheter.
Prosjektet er finansiert ved hjelp av folkehelsemidler fra Innlandet fylkeskommune, statlige spillemidler og kommunale midler.

Prosjektgruppa ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til realisering av prosjektet, og til alle som har gitt tillatelse til bruk av sine åndsverk på benkeplatene.

Se alt du kan finne langs den gamle jernbanelinja her: https://www.ototen.no/fra-benk-til-benk-langs-skreiabanen/ 

 

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488