Østre Toten kommune

Arenautvikling

Arenaer for kunst og kultur skal være attraktive, funksjonelle, og tilrettelagt for både frivillige og profesjonelle aktører.

Østre Toten kommune har gjennom "Kulturstrategi for Østre Toten 2018-2021" ønske om å videreutvikle, oppgradere og oppdatere viktige arenaer for kulturlivet i kommunen, Peder Balke-senteret, Kapp Melkefabrikk og Østre Toten kulturhus. Ikke minst er det viktig å sørge for god digital infrstruktur knyttet til disse. I tillegg har vi Godshuset og miljøet rundt Lena stasjon og Lenaparken med stort potensiale som sosial og kulturell møteplass. Utviklingen av disse arenaene kan øke mangfoldet, nyskapingen og tilfanget av kulturopplevelser til innbyggerne i kommunen.

Jo-Terje Sagrusten Høyesveen
Leder
E-post
Telefon 41 57 09 85
Mobil 41 57 09 85