Østre Toten kommune

Snarveier

Læringsmiljøteamet

Læringsmiljøteamet i Østre Toten er et tverrfaglig team, som driver veiledning ut mot barnehager og skoler i kommunen for å skape et bedre læringsmiljø for alle barn.

Henvisning til læringsmiljøteamet

Teamet består nå av tre veiledere, Une Fremstad (spesialpedagog), Kim Espen Hansen (barnevernspedagog) og Siri Mette Willerud (barnehagelærer). Disse tre er veiledere med ulik barnefaglig bakgrunn, noe som danner et bredt grunnlag for veiledningene.

Læringsmiljøteamet er et lavterskeltilbud for alle barnehager og hele grunnskolen i vår kommune. Teamet kan bistå i saker der det er rimelig å anta at endring i barnehagemiljø/skolemiljø, med fokus på relasjoner og gruppe-/klasseledelse, kan bidra til positiv endring i atferd i barne-/elevgruppa og også for enkeltbarn.

Når vi samarbeider med en barnehage/skole er vi inne og observerer i tillegg til at vi har veiledningsmøter med ansattgruppene. I noen tilfeller kan det være aktuelt at vi gjennomfører barne-/elevsamtaler. Da vil foreldre/foresatte få mer utfyllende informasjon om dette.

Læringsmiljøteamet kan også bidra med aktuelle kurs og fagdager for barnehager og skoler, i tillegg til å ha foredrag på foreldremøter.

Siri Mette Willerud
Miljøveileder
E-post
Telefon 909 24 429
Mobil 909 24 429
Une Fremstad
Miljøveileder
E-post
Telefon 957 93 938
Mobil 957 93 938
Kim Espen Hansen
Miljøveileder
E-post
Telefon 948 79 297
Mobil 948 79 297