Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Søk barnehageplass

MERK:

Søkerportalen for barnehageplass fungerer som normalt og er ikke påvirket av dataangrepet vi ble utsatt for natt til lørdag 9. januar.

De som har lagt inn søknad tidligere, skal ikke søke på nytt. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden du har lagt inn, kan du logge deg inn i søkeportalen og gjøre endringer før 1. mars.

Du kan søke barnehageplass hele året, men frist ved hovedopptak er 1. mars.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak hele året. Supplerende opptak vil si at det gis tilbud om barnehageplass etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene.

Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, eventuelt når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november jamføre Lov om barnehager.

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke alle barnehagene og setter opp en prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass her

Søkere fra Østre Toten kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Søkere fra utenfor Østre Toten kommune søker uten å logge inn. NB: Dersom du ikke er folkeregistret i Østre Toten kommune, må du søke uten innlogging via ID-porten. Etter å har registret søknaden din må du logge inn på nytt via ID-portalen for at kontaktopplysningene dine lagres.

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året.

Har jeg rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august året etter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn født etter november

Barn født etter november inneværende år, vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august to år frem i tid. 

Aktuelle lover og regelverk:

Barnehageloven § 16 rett til plass i barnehage og § 18 prioritet ved opptak

Kontakt

Merete Narum

Telefon: 918 55 237