Østre Toten kommune

Søk barnehageplass innen 1. mars 2024

For barnehageopptak 2024/2025 er søknadsfristen 1. mars. Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Det søkes elektronisk.

Hvem kan søke?

Alle kan søke barnehageplass.

Dersom du ikke bor i Østre Toten kommune må du legge inn søknad om plass ved å logge deg inn med ID-porten/MinId.

Ta kontakt med barnehagekonsulent Merete Narum (918 55 237) hvis du ikke får logget inn.

Her søker du

Søk barnehageplass her

Søkere fra Østre Toten kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Du kan søke barnehageplass hele året, men frist ved hovedopptak er 1. mars.

Du kan søke barnehageplass hele året, men frist ved hovedopptak er 1. mars.

De som søker etter 1. mars er med i supplerende opptak hele året. Supplerende opptak vil si at det gis tilbud om barnehageplass etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene.

Nytt barnehageår starter 1. august. Oppstart i løpet av august, eventuelt når barnet fyller 1 år i løpet av perioden september-november jamføre Lov om barnehager.For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke alle barnehagene og setter opp en prioritert rekkefølge.

Har jeg rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august året etter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barn født etter november

Barn født etter november inneværende år, vil etter dagens regler ha rett til barnehageplass fra august to år frem i tid. 

Plasstyper og priser
Barnehagene
Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 3000,- 2100,- 0,-
80 % plass 2850,- 1995,- 0,-
60 % plass 2250,- 1575,- 0,-

 

Kontakt

Merete Narum

Telefon: 91 85 52 37