Østre Toten kommune

Barnehagene

Barnehagene
Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 3000,- 2100,- 1500,-
80 % plass 2850,- 1995,- 1425,-
60 % plass 2250,- 1575,- 1125,-
Satser for kommunale barnehager per måned

Merk:

Ekstradag: 345,-

Barnehagene har ulike satser for matpenger.