Østre Toten kommune

Barnehagene

Barnehagene
Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 3315,- 2322,- 1659,-
80 % plass 3150,- 2205,- 1574,-
60 % plass 2487,- 1 742,- 1 244,-
Satser for kommunale barnehager per måned

Merk:

I behandlingen av statsbudsjettet for 2022 har Stortinget vedtatt at maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir 3 315 kroner per måned fra 1. januar 2022, og 3 050 kroner per måned fra 1. august 2022. Samlet foreldrebetaling per år for 2022 fastsettes til 35 140 kroner.

Ekstradag: 345,-

Barnehagene har ulike satser for matpenger.