Østre Toten kommune

Samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak (SLT)

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen) er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Gjennom å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner, skal modellen fremme gode og trygge oppvekstsvilkår.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Om SLT-koordinator

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse, og samordner sine tiltak. SLT- koordinatoren er også kommunens radikaliseringskontakt.

I Øste Toten har vi en egen SLT-koordinator:

Relaterte dokumenter