Østre Toten kommune

Potetplanten - vårt kommunevåpen

Kommunevåpenet for Østre Toten kommune er tegnet av Arne Løvstad, og ble vedtatt av kommunestyret 24. november 1986.

Potetplanten var et logisk valg, for potetdyrking har lange tradisjoner i jordbruket på Østre Toten i dag. Kommunen har flere bedrifter som benytter poteten som råstoff i sin produksjon.

Relatert link: