Østre Toten kommune

Tall, tid og dato

Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Språkrådet regner tall til og med tolv som små.

Dato

I allmennspråket og i løpende tekst generelt skal datoer skrives med rekkefølgen dag-måned-år:

den 5. juni 2014
5. juni 2014
5.6.2014
05.06.2014
5.6.14
05.06.14

Årstall

Når man skriver årstall fullt ut med bokstaver, skal de skrives i ett:

nittenhundreogåttifire
nittenåttifire

Årstall på 2000-tallet, som 2014, kan skrives på to måter: totusenogfjorten eller tjuefjorten.

Årstall skal ikke forkortes med apostrof, altså ikke '14. Eksempler på korrekt bruk:

Reform 97
OL 94

Klokkeslett

Klokkeslett kan skrives slik:

kl. 13
kl. 1300
kl. 13.00
kl. 13:00

kl. 9.05
kl. 0905
kl. 09.05
kl. 09:05

Firesifrede klokkeslett kan skrives enten med punktum eller med kolon mellom timer og minutter.

Nøyaktige klokkeslett kan skrives enten som kl. 14.05.02,3 eller kl. 14:05:02,3, det vil si med timer, minutter, sekunder og tidels sekunder.

Ved tidtaking blir det enten 15.46,6 eller 15:46,6, det vil si 15 minutter og 46,6 sekunder.

Tidsrom

Eksempler:

Kontoret er åpent mandag–fredag.
Det blir hjemmeeksamen 3.–6. juni.
I tidsrommet 1.7.–2.8. har tannlegen ferie.
Middagsservering kl. 13.00–15.00.

Streken er en tankestrek (Alt + 0150), ikke en bindestrek. Det skal ikke være mellomrom før og etter streken.

Tankestreken står for både «fra» og «til». «Klokka 13–15» betyr altså 'fra klokka 13 til klokka 15'.

Ikke skriv «fra kl. 13–15». Hvis du skriver «fra», må du også ha med «til»: Middagsservering fra kl. 13 til kl. 15.

Med årstall:
1840–1845 eller
1840–45

Men bare 1840–1945

Små tall

Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Språkrådet regner tall til og med tolv som små.

  • I Østre Toten er det seks kommunale og seks private barnehager.

Innenfor samme setning, eller samme avsnitt, skriver vi konsekvent enten siffer eller bokstaver.

I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i tabeller, matematiske utgreiinger o.l.

Store tall

Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Det skal ikke være punktum noe sted.

2 500 000 passasjerer
4 500 800 kroner
2 500 biler
0,003 02

Firesifrede tall kan også skrives sammen.

2500 biler

Omtrentlige tall

Runde og omtrentlige tall og tall i faste uttrykk skriver vi i vanlig tekst helst med bokstaver, også når de er store.

Tusen takk. Jeg hadde fjorten dagers ferie og klarte meg med en million kroner.
I de siste hundre år har det skjedd mye.

den hundrede gangen
for tusende gang
hundrevis og tusenvis

Tall med målenhet

Når tallet står med forkortet målenhet, bruker vi siffer.

2 kg, 10 kr, 5 m, 25 km

Når vi ikke forkorter målenheten, kan vi bruke siffer eller bokstaver.

10 kroner eller ti kroner
5 meter eller fem meter

Telefonnummer

Hovedregelen er at telefonnummer skal deles opp i grupper på to og to siffer, jamfør nummerforskriften § 16. Fra 22. mai 2019 gjelder dette nummer både til fasttelefon og mobiltelefon.

61 14 15 00
44 44 44 44

Unntak:
Telefonnummer i 8xx-serien skal skrives i tre grupper med tre + to + tre siffer.

800 22 222

Telefonnummer i 116-serien skal skrives i grupper på tre og tre siffer.
Telefonnummer på tre, fire og fem siffer skrives i en gruppe.