Østre Toten kommune

Stor eller liten forbokstav

Vær bevisst på bruken av stor og liten forbokstav! Det er bare egennavn som skal ha stor forbokstav på norsk. Er du i tvil, bruk liten forbokstav. Det er nesten alltid riktig.

Eksempler på ord vi ofte skriver feil

 • Vi skal skrive rådhus, ikke Rådhus.
 • Vi skal skrive kommune, ikke Kommune.
 • Vi skal skrive kommunikasjonsavdelingen, ikke Kommunikasjonsavdelingen.
 • Vi skal skrive kommunestyre, ikke Kommunestyre.
 • Vi skal skrive kommunedirektør, ikke Kommunedirektør.

Dersom en setning starter med noen av disse ordene, skal du bruke stor forbokstav.

Politiske råd og utvalg

Politiske råd og utvalg og komiteer skrives med liten forbokstav:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • utvalg for oppvekst 
 • ungdomsrådet

Avdelinger og sektor 

Navn på avdelinger og sektorer skrives med liten forbokstav:

 • samfunnsutvikling
 • oppvekst
 • skolekontoret 
 • kommunikasjonsavdeligen
 • vann og avløp
 • tildelingsenheten

Institusjoner

Institusjoner og organisasjoner med to eller flere ledd har bare stor bokstav i første ledd. Dersom et egennavn har to eller flere ledd, skrives bare det første med stor forbokstav:

 • Østre Toten kommune
 • Østre Toten rådhus
 • Hoffsvangen barnehage
 • Innlandet fylkeskommune

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter skrives med liten forbokstav:

 • plan og bygningsloven
 • barnehageloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • unntak: Grunnloven

Egennavn

Egennavn skrives med stor forbokstav:

 • Lena
 • Kolbu
 • Kapp
 • Skreia

Yrkestitler

Yrkestitler skal ha liten forbokstav:

 • kommunedirektør
 • konsulent
 • lærer
 • byggesaksbehandler
 • kommunalsjef

Vegnavn

Vegnavn er egennavn, og skrives med stor forbokstav. Kommunen må velge adressenavn i tråd med matrikkelloven, og skrivemåten må være i tråd med stedsnavnsloven.

Vegnavnene i Østre Toten kommune er vedtatt med g i veg.

 • Alfstadvegen
 • Brennerivegen

Statsforvalteren – stor eller liten forbokstav?

Statsforvalteren (personen) skal skrives med liten forbokstav:

 • I går drakk jeg kaffe med statsforvalteren i Innlandet.

Kontoret til Statsforvalteren skal skives med stor forbokstav:

 • Jeg fikk et brev fra Statsforvalteren i Innlandet.
 • I vedtaket fra Statsforvalteren heter det at …

Når vi viser til forvaltningsorganet generelt, bruker vi liten forbokstav:

 • Kontakt statsforvalteren i ditt fylke.