Østre Toten kommune

Skriveråd

Hva heter det egentlig på norsk? Bruker jeg «i forhold til» rett? Skal det være i eller på?