Østre Toten kommune

Lovhenvisninger

Stor eller liten forbokstav? Lang eller kort tittel? Her kan du lære hvordan vi refererer til navn på lover.

MERK: Navn på lover og forskrifter skrives med liten forbokstav.