Østre Toten kommune

Ett eller flere ord

Skal ord som er satt sammen av flere ord eller av grupper av ord, skrives i ett eller flere ord?

Vi kaller det særskriving når uttrykk eller grupper av ord blir skrevet hver for seg: til sammen, for så vidt, i dag.

Vi kaller det sammenskriving når uttrykk eller grupper av ord blir blir skrevet i ett, uten mellomrom: iblant, altfor, overalt.