Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gode løsninger for det foretrukne liv

De fleste ønsker å klare seg selv og bo i egen bolig så lenge som mulig. For å klare det, kan det være nødvendig å tilrettelegge boligen og ta i bruk hjelpemidler og teknologiske løsninger.

Antall innbyggere som er og kommer til å trenge bistand for å mestre livet blir stadig flere. Antall helsepersonell i tjenestene blir samtidig stadig færre. Disse utfordringene er store, vi må tenke nytt og finne løsninger i fellesskap. Digitaliseringen gir oss nye muligheter til å levere individtilpassede tjenester på en bærekraftig måte.

Målet med å tenke nytt

Østre Toten kommune optimaliserer og sikrer kvalitet i tjenestene basert på verdiene som velferdsteknologien er tuftet på slik at folk kan leve sine liv trygt i sine egne hjem, eller der de oppholder seg.

Økt egenmestring

Teknologi gir nye muligheter for å oppleve egenmestring og trygge hverdager. Det finnes gode tekniske hjelpemidler for mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, enten det skyldes medfødte funksjonsvariasjoner, eller funksjonsnedsettelser som oppstår senere i livet grunnet sykdom.

Hva gjør kommunen?

Østre Toten kommune innfører nå en tilpasset trygghetsskapende teknologi. Dette er ulike typer varslings- og kommunikasjonsløsninger som gjør tjenesten mer tilgjengelig, og varsler når det er behov for bistand.

Hva betyr dette for deg som innbygger?

Kjernen i trygghetspakken fra kommunen er en digital trygghetsalarm, som gjør det mulig å varsle om det oppstår en situasjon du trenger hjelp til for å håndtere.

Trygghetspakken kan utvides med ulike typer sensorer, som varsler helsepersonell eller nærstående automatisk ved gitte situasjoner.